អត្ថបទថ្មីចុងក្រោយ

ប្រទះឃើញបុរសម្នាក់ដេកសន្លប់ស្ដូកស្ដឹងសង្ស័យស្រវឹងស្រា

ភ្នំពេញេះប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញបុរសម្នាក់បានដេកសន្លប់ស្តូកស្តឹងនៅជាប់និងរបងបូរីជ័យជំនះ...

អត្ថបទពេញនិយម